HÍREK

2019. december: Zirc Városi Önkormányzat a benyújtott pályázatra támogató döntést kap

2020. március: Támogatási Szerződés megkötése a Magyar Államkincstárral

2020. április: tervező kiválasztása az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére, illetve nyilvánossági feladatok ellátására

2020. májustól: tervezési egyeztetések

2021. januártól: megindultak az engedélyezési eljárások, folyamatosan halad a kiviteli tervek készítése.

2021. augusztus: a kivitelezéshez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, ezek alapján a végleges kiviteli tervek elkészültek

Megindult a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. 

2021. október: a közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel - STRABAG ÉPÍTŐ Kft. - a szerződést megkötöttük.

2021. november: a munkaterület átadást követően a vállalkozó megkezdte a munkavégzést - szennyvíz csatornázás kiépítésre kerül

2022. február: megkezdődik az út kialakítása; a kivitelezés 25% készültséget ér el

2022. március: folyamatban van a vízvezeték kialakítása, valamint a trafó építése

2022. április: a kivitelezés folyamatban van, a villamos hálózat építése zajlik.

2022. május: a beruházás tovább haladt, szennyvíz, ivóvíz hálózat elkészült, egyéb elemek létesítése folyamatban

2022. június - július: a közmű szolgáltató létesítésében a gáz hálózat készítése megtörtént, ezzel összefüggésben az útépítés, kapcsolódó vízelvezetési munkák is zajlanak.

Kedvezményezett Zirc Városi Önkormányzat új közbeszerzést indított, melynek céljai: a 82-es főúttól bevezető önkormányzati tulajdonú útszakasz burkolat felújítása, valamint a teljes terület ipari táblás kerítéssel történő lehatárolásának kialakítása.

2022. augusztus: az eredeti szerződés szerinti feladatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött. Időközben az új közbeszerzés részben eredményesen zárult, az útburkolat felújításra feltételes vállalkozási szerződést kötöttünk, a kerítés építésre új eljárást indítottunk.

2022. szeptember: a kerítés építésre vonatkozó közbeszerzés eredménnyel zárult, a feltételes vállalkozási szerződést megkötöttük, majd a hónap folyamán a Támogató a támogatási szerződés módosítást jóváhagyta. 

Az eredeti szerződés szerinti tevékenységek befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredménnyel zárult. 

Az új szerződések munkaterület átadásai megtörténtek.

 

2022. október: tovább halad a kivitelezés, a bevezető út burkolat felújítása elkészült, a kerítés kivitelezés a kitűzéssel megkezdődött.

A hónap végére mind a bevezető út, mind a teljes területet körbevevő ipari táblás kerítés elkészült, műszaki átadása lezárult.

2022. november: a projekt építési tevékenységei befejeződtek, a szükséges engedélyek beszerézse megindult.

 

2023. január - március:

A projekt keretében, utolsó projektelemként beszereztünk egy fűnyírót, mely alkalmas a teljes terület zöldfelületének kezelésére.

 

2023. április

A projekt zárásához rendelkezésre áll az út forgalombahelyezési engedélye. Ezzel a teljes beruházás megvalósult.