A PROJEKTRŐL

Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen

Zirc Városi Önkormányzat a felmerült telepely-fejlesztési igényekre alapozva megvásárolta a Zirc 07/44-45-46 hrsz-ú ingatlant, mely a Zirci Ipari Park területével szomszédosan, a 82-es főút és a Dudari vasúti iparvágány mellett helyezkedik el, közel 4,5 hektár összterületen.

Jelen projekt célja a terület alapinfrastruktúrával történő ellátása. A fejlesztésben megvalósuló alapinfrastruktúrák kiépítése az alábbi műszaki tartalmat foglalja magában:

1. A területek megközelítését biztosító út kialakítása

2. Ivóvízhálózat létrehozása

3. Szennyvízelvezetés megoldása

4. Csapadékvíz elvezetés kialakítása

5. Elektromos hálózat – 0,4 kV hálózat, és közvilágítás létrehozása

6. Gázhálózat létrehozása

7. Ipari táblás kerítésrendszer létesítése

 

A fejlesztés eredményeként különböző méretű telkek alakíthatóak ki, melyet vállalkozási céllal, telephely létesítésre tud az Önkormányzat biztosítani.

 

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002

Kedvezményezett: Zirc Városi Önkormányzat

Támogatás összege: 263 402 397 Ft

Támogatás összege: 100%

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt tervezett befejezése: 2023. 04. hónap